Zapisywanie i odczytywanie liczb naturalnych wielocyfrowych

Przykład 1

Źródło: https://zpe.gov.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-liczb-wielocyfrowych/De0H4tHOl

Przykład 2

Aby przeczytać liczbę większą niż czterocyfrowa, dobrze jest ją zapisać, grupując jej cyfry po trzy, zaczynając od prawej strony i pomiędzy każdą grupą zostawić nieduży odstęp.
Na przykład: zamiast 1789005897 możemy napisać 1 789 005 897.
Wtedy liczbę tę czytamy: 1 miliard 789 milionów 5 tysięcy 897.
Każda grupa trzech cyfr ma swoją nazwę.

Źródło: https://zpe.gov.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-liczb-wielocyfrowych/De0H4tHOl

Przykład 3

Liczba

Zapis słowny

80 104

osiemdziesiąt tysięcy sto cztery

50 505

pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięć

1 110 890

milion sto dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt

4 400 050 040

cztery miliardy czterysta milionów pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści

200 006

dwieście tysięcy sześć

66 008 000

sześćdziesiąt sześć milionów osiem tysięcy

Źródło: https://zpe.gov.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-liczb-wielocyfrowych/De0H4tHOl